Walne Zgromadzenie

Informujemy, iż 5 listopada w godzinach od 19.00 do 21.30 w Sali Bankietowej Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków High Flyers.
Walne Zgromadzenie to najwyższa władza w Kole Naukowym składająca się z jego wszystkich członków. Jest ono zwoływane co najmniej raz do roku. W trakcie obrad podsumowujemy rok działalności, powoływany jest nowy Zarząd, podejmowane są strategiczne decyzje dla HF. Aby Walne Zgromadzenie uznane było za ważne, wymaga się obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych HF. Każdorazowo z zebrania przygotowywany jest raport, którego kopię otrzymują wszyscy członkowie HF.

Karol Jabłoński  ::  2013-11-03 09:06:53

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny