Strona główna
Aktualności
Konferencja Diagnostics of Processes and Systems

Konferencja Diagnostics of Processes and Systems

Programowanie, projektowanie, lutowanie, sklejanie, przycinanie - czynności tego typu stanowią właściwie codzienność w High Flyers. Nie należy jednak zapominać, że jesteśmy Kołem Naukowym, a przymiotnik "naukowe" ma znaczenie dużo szersze niż "modelarskie", "konstruktorskie", czy "gospodyń wiejskich". Z tej właśnie przyczyny niezwykle ważny jest udział w rozmaitych seminariach, konferencjach oraz wystawach poruszających tematy związane z techniką, badaniami, biznesem oraz najnowszymi technologiami. Z tej właśnie przyczyny nie mogło nas zabraknąć na tegorocznej międzynarodowej konferencji DIAGNOSTICS OF PROCESSES AND SYSTEMS, odbywającej się w Łagowie Lubuskim w terminie 8-11 września. Wyjazd odbył się w związku z realizacją projektu „Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej”. Konferencja dawała studentom możliwość publikacji wyników projektów realizowanych w ramach Studenckich Kół Naukowych.


Galeria zdjęć

Poza uczestnictwem w licznych wykładach, nasza delegacja prezentowała również swoje projekty podczas sesji plakatowej. Uczestnicy projektów "Badania nad Autonomiczną Platformą Mobilną MobilCam" (Maksymilian Byliński, Marek Nocoń, Tomasz Korzyniec, Jakub Kała, Artur Piernikarczyk, Michał Besler, pod opieką mgr. inż. Grzegorza Szafrańskiego) i "Tracker - Projekt Anteny Kierunkowej Śledzącej Bezzałogowe Obiekty Latające" (Wojciech Brychcy, Bartosz Dudziński, Paweł Kędzior, Łukasz Szczurowski, pod opieką dr. inż. Romana Czyby) przedstawili ich zakres oraz cele, zastosowane rozwiązania techniczne, a także obecny stopień rozwoju i plany na przyszłość.

Karol Jabłoński  ::  2013-10-09 00:13:41

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny