Strona główna
Aktualności
HF w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu

HF w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu odbyła się konferencja upowszechniająco-szkoleniowa mająca na celu przybliżenie uczniom tematyki bezzałogowych obiektów latających. Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu Pani Ewa Wolnica, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Janusz Bieniek, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych Pani Lucyna Kubicka. Podczas wydarzenia opiekun High Flyers, dr inż. Roman Czyba, wygłosił wykład ma temat możliwości wykorzystania bezzałogowych platform latających w obszarze cywilnym, natomiast członkowie Koła (Maciej Galeja, Karol Hanke i Karol Kreihs) zachęcali do pogłębiania swojej wiedzy poprzez tworzenie konkretnych projektów i zaprezentowali autorskie platformy latające koła HF. Aspekty bezpieczeństwa i przepisy prawne dotyczące wykorzystania przestrzeni powietrznej przez BPL przedstawił Pan Michał Hecel, przedstawiciel firmy Custom Copters, założonej przez byłych członków HF.

Z kolei Pani Małgorzata Jurczyk, koordynator międzynarodowego projektu Drone Team, w którym udział biorą uczniowie i nauczyciele ZS10, zaprezentowała cele i działania tegoż projektu, zmierzającego do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego na drodze międzynarodowej współpracy przy budowie zdalnie sterowanej platformy latającej. Na zakończenie konferencji Pan Sławomir Nadolski, członek zespołu projektowego, opisał korelację międzyprzedmiotową na przykładzie zajęć programowania i budowy drona.

Karol Jabłoński  ::  2016-06-17 02:48:47

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny