Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers

Politechnika Śląska
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
44-100 Gliwice, Akademicka 16/935
e-mail: highflyers.polsl@gmail.com


Prezes Zarządu
Zbigniew Gorol
e-mail: zbigniew.gorol@gmail.com


Wiceprezes ds. Kontaktów Zewnętrznych
Paulina Kapała
e-mail: kapala.paula@gmail.com


Redaktor
Karol Jabłoński
e-mail: karol.jablonski@polsl.pl


Opiekun naukowy
dr inż. Roman Czyba
e-mail: roman.czyba@polsl.pl
pokój 927


Opiekun naukowy
dr inż. Marcin Lemanowicz
e-mail: marcin.lemanowicz@polsl.pl

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny