Zarząd MKN High Flyers 2018/19

Wojciech Stańczuk
Prezes Zarządu

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Mechatronika
s.wojtek1996@gmail.com

Izabela Stępień
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka.
izabela_stepien@vp.pl


Michał Simon
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Automatyka i Robotyka


Łukasz Ungier
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka
lukas.ungier@gmail.com

Zarząd MKN High Flyers 2017/18

Zbigniew Gorol
Prezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i robotyka.
zbigniew.gorol@gmail.com

Tomasz Kudala
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.


Adam Sikora
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka.


Karol Kreihs
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i robotyka.

Zarząd MKN High Flyers 2016/17

Zbigniew Gorol
Prezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i robotyka.
zbigniew.gorol@gmail.com

Paulina Kapała
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.


Wojciech Grabowski
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka.


Karol Kreihs
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i robotyka.

Zarząd MKN High Flyers 2015/16

Michał Witas
Prezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Makrokierunek.
michal.witas.92@gmail.com


Paulina Kapała
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.


Artur Balsam
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka.

Zarząd MKN High Flyers 2014/15

Agnieszka Ziebura
Prezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka.


Paulina Kapała
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.


Łukasz Sobota
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i robotyka.


Wojciech Dudzik
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka.

Zarząd MKN High Flyers 2013/14
Tomasz Siwy
Prezes Zarządu

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika

Agnieszka Ziebura
Wiceprezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka


Aleksandra Nadziejko
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka


Łukasz Szczurowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka


Paweł Matyszok
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka

Zarząd MKN High Flyers 2012/13

Tomasz Siwy
Prezes Zarządu

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika


Agnieszka Ziebura
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka


Julia Saville
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych


Jakub Kała
Pełnomocnik ds. Finansów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka 


Zarząd MKN High Flyers 2011/12

Dominik Wybrańczyk
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Aparatura elektroniczna.


Tomasz Siwy
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika


Agnieszka Ziebura
Wiceprezes Zarządu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Automatyka i Robotyka


Marcin Kolny
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Informatyka.

Marek Burzanowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Makrokierunek.

Zarząd MKN High Flyers 2010/11

Dominik Wybrańczyk
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Aparatura elektroniczna.


Krzysztof Płatek
Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.


Marcel Smoliński
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Mechatronika.

Marek Burzanowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Makrokierunek.


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny