Opiekunowie MKN High Flyers 2016/2019


dr inż. Roman Czyba
Adiunkt

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Automatyki.
Zakład Sterowania i Robotyki
Kontakt

dr hab. inż. Marcin Lemanowicz
Adiunkt

Wydział Chemiczny. Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego.
KontaktOpiekunowie MKN High Flyers 2014-2015


dr inż. Roman Czyba
Adiunkt

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Automatyki.
Zakład Sterowania i Robotyki
Kontakt

mgr inż. Grzegorz Szafrański
Doktorant

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Automatyki.
Kontakt

dr inż. Marcin Lemanowicz
Adiunkt

Wydział Chemiczny. Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego.
KontaktOpiekunowie MKN High Flyers 2010-2013


dr inż. Roman Czyba
Adiunkt

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Automatyki.
Zakład Sterowania i Robotyki
Kontakt

mgr inż. Grzegorz Szafrański
Doktorant

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Automatyki.
Kontakt

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny