Zapraszamy do współpracy opartej o wzajemną promocję, wymianę wiedzy oraz udział w wydarzeniach. Jesteśmy otwarci również na nowe formy współpracy. Poniżej, z dumą, przedstawiamy naszych aktualnych Partnerów. 

Flytronic Sp. z o.o.
Spółka Flytronic, działająca w ramach grupy WB, jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, którego przedsięwzięcia skupiają się wokół systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na bezzałogowych platformach latających. Firma była jednym z inicjatorów powstania koła i aktywnie wspiera nas do dziś.

 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
 
 Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
   
 Instytut Automatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej

Zapraszamy do nawiązania współpracy partnerskiej kontaktując się z Karolem Kreihsem: karol.kreihs@gmail.com

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny