Wyniki I-go konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Wyniki I-go konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” W ramach I konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich kół naukowych (Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) złożyliśmy dwa wnioski:

  • "MegaDronoFon" - budowa platformy latającej wyposażonej w megafon i systemy audio oraz wizyjny
  • "Platforma jezdna wraz z modułami programistycznymi zwiększającymi stopień autonomii pojazdu"

Wyniki konkursu znajdują się na stronie:
https://www.polsl.pl/Documents/2020/WynikiKonkursu.pdf

Nasze wnioski zostały wysoko ocenione i zakwalifikowane do realizacji.