bg clouds

Grudniowe wydarzenia

Walne Zgromadzenie

Informujemy, iż 21 grudnia o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków High Flyers. Walne Zgromadzenie to najwyższa władza w Kole Naukowym składająca się z jego wszystkich członków. Jest ono zwoływane co najmniej raz do roku. W trakcie obrad podsumowujemy rok działalności, powoływany jest nowy Zarząd, podejmowane są strategiczne decyzje dla HF. Aby Walne Zgromadzenie uznane było za ważne, wymaga się obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych HF. Każdorazowo z zebrania przygotowywany jest raport, którego kopię otrzymują wszyscy członkowie HF.

Rekrutacja

Śląski Festiwal Nauki

Noc Naukowców 2016

I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny

Droniada 2016

Dnia 18 czerwca 2016 r. w Aeroklubie Krakowskim w Pobiedniku Wielkim odbył się konkurs dla zespołów uczelni wyższych DRONIADA 2016 zorganizowany przez Fundację Instytut Mikromakro. Zadaniem startujących drużyn było odszukanie jednej z trzech zaginionych osób (skoczka spadochronowego, babci, wnuczka) oraz należącego do niej przedmiotu. Zespół losuje kogo ma szukać na 30 minut przed startem, a następnie w ciągu 15 minut ma wykonać zadanie. Wynik poszukiwań należy nanieść na mapę, z którą do akcji mogliby wkroczyć ratownicy. Wygrywa ten zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie, zdobywając największą liczbę punktów.

Tak trudnego zadania podjęło się 10 zespołów, ale tylko nielicznym to się udało. Zespół High Flyers wystartował w zawodach w składzie: Wojciech Dudzik, Wojciech Grabowski, Zbigniew Gorol, Łukasz Ryczko, Adam Sikora i Michał Witas.

Pragniemy podziękować firmie Custom Copters za nieocenione wsparcie logistyczne i sprzętowe podczas tego przedsięwzięcia.

HF w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu odbyła się konferencja upowszechniająco-szkoleniowa mająca na celu przybliżenie uczniom tematyki bezzałogowych obiektów latających. Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu Pani Ewa Wolnica, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Janusz Bieniek, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych Pani Lucyna Kubicka. Podczas wydarzenia opiekun High Flyers, dr inż. Roman Czyba, wygłosił wykład ma temat możliwości wykorzystania bezzałogowych platform latających w obszarze cywilnym, natomiast członkowie Koła (Maciej Galeja, Karol Hanke i Karol Kreihs) zachęcali do pogłębiania swojej wiedzy poprzez tworzenie konkretnych projektów i zaprezentowali autorskie platformy latające koła HF. Aspekty bezpieczeństwa i przepisy prawne dotyczące wykorzystania przestrzeni powietrznej przez BPL przedstawił Pan Michał Hecel, przedstawiciel firmy Custom Copters, założonej przez byłych członków HF.

Z kolei Pani Małgorzata Jurczyk, koordynator międzynarodowego projektu Drone Team, w którym udział biorą uczniowie i nauczyciele ZS10, zaprezentowała cele i działania tegoż projektu, zmierzającego do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego na drodze międzynarodowej współpracy przy budowie zdalnie sterowanej platformy latającej. Na zakończenie konferencji Pan Sławomir Nadolski, członek zespołu projektowego, opisał korelację międzyprzedmiotową na przykładzie zajęć programowania i budowy drona.

logo ue