bg clouds

Na początku października 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakomunikował ustanowienie programu „Generacja Przyszłości”.

Celem programu jest wsparcie studiujących na polskich uczelniach wybitnych młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, a także studentów tworzących nowoczesne rozwiązania biznesowe, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach.

W listopadzie MKN High Flyers zgłosiło projekt „Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu" do konkursu o finansowanie projektów w ramach programu „Generacja Przyszłości”. Dnia 11 kwietnia 2013 pod decyzją o przyznaniu na ten projekt funduszy znalazł się podpis Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W grudniu 2014 MNiSW przyznało dofinansowanie dla MKN High Flyers na realizację projektu pt. „Wielokryterialna optymalizacja zdolności operacyjnych bezzałogowych obiektów latających” w ramach II edycji programu „Generacja Przyszłości".<\p>

Dnia 2 grudnia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się konferencja podsumowująca I i II edycję programu "Generacja Przyszlości", podczas której wykonawcy prezentowali swoje osiągnięcia.

logo ue