bg clouds

Sekcja działa aktywnie w kierunku stworzenia innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie łazików marsjańskich/ księżycowych. Baza, w postaci pojazdu, służy do prototypowania algorytmów i rozwiązań z dziedziny wizji komputerowej używanych w innych projektach. Pomimo głównego priorytetu związanego z budową własnego pojazdu, sekcja aktywnie uczestniczy w projektach związanych z szeroko pojętą informatyką oraz spotkaniach konstrukcyjnych.

logo ue