bg clouds

Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers obecnie realizuje następujące projekty:

  • HF-5 Solaris - samolot bezzałogowy napędzany energią słoneczną
  • HF-6 Wiktoria - quadrotor
  • MobilCAM - autonomiczna platforma jezdna

 

logo ue