bg clouds

Platforma wielowirnikowa z głowicą sensoryczną do pomiaru wybranych parametrów powietrza

Cel: dostarczenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ocena skuteczności tych działań oraz ocena stopnia zagrożenia zdrowia ludzi, a także ekosystemów przyrodniczych i obiektów technicznych ze strony zanieczyszczeń występujących w powietrzu.

Możliwości:

  • Lokalny pomiar stężeń wybranych parametrów powietrza (osiedla, strefy ekonomiczne, hałdy, zakłady pracy, itp.).
  • Pomiary wykonywane losowo – dowolny dzień, pora dnia.
  • Lokalizacja obiektów oddziaływujących szkodliwie na otoczenie oraz ocena ich uciążliwości.
  • Budowa i weryfikacja modeli matematycznych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
  • Wstępna ocena możliwości wystąpienie pożarów na hałdach.
  • Tworzenie mapy 3D stężenia wybranego gazu.
  • Przygotowaniem danych do analizy planów przestrzennego zagospodarowania kraju oraz decyzji lokalizacyjnych nowych inwestycji.
  • Ocena i analiza przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza w skali lokalnej.
  • Weryfikacja skuteczności zakładowych programów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem.
  • Monitorowanie emisji zanieczyszczeń wzdłuż tras drogowych (autostrady, węzły) w godzinach szczytu.

 

logo ue