bg clouds

Noc Naukowców 2016

I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny

Droniada 2016

Dnia 18 czerwca 2016 r. w Aeroklubie Krakowskim w Pobiedniku Wielkim odbył się konkurs dla zespołów uczelni wyższych DRONIADA 2016 zorganizowany przez Fundację Instytut Mikromakro. Zadaniem startujących drużyn było odszukanie jednej z trzech zaginionych osób (skoczka spadochronowego, babci, wnuczka) oraz należącego do niej przedmiotu. Zespół losuje kogo ma szukać na 30 minut przed startem, a następnie w ciągu 15 minut ma wykonać zadanie. Wynik poszukiwań należy nanieść na mapę, z którą do akcji mogliby wkroczyć ratownicy. Wygrywa ten zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie, zdobywając największą liczbę punktów.

Tak trudnego zadania podjęło się 10 zespołów, ale tylko nielicznym to się udało. Zespół High Flyers wystartował w zawodach w składzie: Wojciech Dudzik, Wojciech Grabowski, Zbigniew Gorol, Łukasz Ryczko, Adam Sikora i Michał Witas.

Pragniemy podziękować firmie Custom Copters za nieocenione wsparcie logistyczne i sprzętowe podczas tego przedsięwzięcia.

HF w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu odbyła się konferencja upowszechniająco-szkoleniowa mająca na celu przybliżenie uczniom tematyki bezzałogowych obiektów latających. Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu Pani Ewa Wolnica, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Janusz Bieniek, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych Pani Lucyna Kubicka. Podczas wydarzenia opiekun High Flyers, dr inż. Roman Czyba, wygłosił wykład ma temat możliwości wykorzystania bezzałogowych platform latających w obszarze cywilnym, natomiast członkowie Koła (Maciej Galeja, Karol Hanke i Karol Kreihs) zachęcali do pogłębiania swojej wiedzy poprzez tworzenie konkretnych projektów i zaprezentowali autorskie platformy latające koła HF. Aspekty bezpieczeństwa i przepisy prawne dotyczące wykorzystania przestrzeni powietrznej przez BPL przedstawił Pan Michał Hecel, przedstawiciel firmy Custom Copters, założonej przez byłych członków HF.

Z kolei Pani Małgorzata Jurczyk, koordynator międzynarodowego projektu Drone Team, w którym udział biorą uczniowie i nauczyciele ZS10, zaprezentowała cele i działania tegoż projektu, zmierzającego do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego na drodze międzynarodowej współpracy przy budowie zdalnie sterowanej platformy latającej. Na zakończenie konferencji Pan Sławomir Nadolski, członek zespołu projektowego, opisał korelację międzyprzedmiotową na przykładzie zajęć programowania i budowy drona.

Dni Młodych Naukowców i Targi Pracy

W przeciągu ostatniego miesiąca na Politechnice Śląskiej miały miejsce dwa istotne wydarzenia, w których High Flyers miało okazję czynnie uczestniczyć. Dnia 11 lutego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym miał miejsce finał III Dni Gliwickich Młodych Naukowców, których celem jest popularyzowanie wśród przedszkolaków, uczniów klas podstawowych i gimnazjalistów nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Natomiast 8 marca odbyły się Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. W Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej pracodawcy, organizacje i koła naukowe przedstawiły swoją ofertę skierowaną do studentów, absolwentów i pracowników śląskich szkół wyższych.

Podczas obu wydarzeń nasze platformy cieszyły się dużą popularnością. W związku z coraz większym zainteresowaniem społecznym tematyką UAV, liczba gości chcących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie z każdą tego typu prezentacją rośnie, możemy więc swobodnie wypełniać nasze cele statutowe w zakresie szerzenia wiedzy o bezzałogowych obiektach latających.W przeciągu ostatniego miesiąca na Politechnice Śląskiej miały miejsce dwa istotne wydarzenia, w których High Flyers miało okazję czynnie uczestniczyć. Dnia 11 lutego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym miał miejsce finał III Dni Gliwickich Młodych Naukowców, których celem jest popularyzowanie wśród przedszkolaków, uczniów klas podstawowych i gimnazjalistów nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Natomiast 8 marca odbyły się Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. W Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej pracodawcy, organizacje i koła naukowe przedstawiły swoją ofertę skierowaną do studentów, absolwentów i pracowników śląskich szkół wyższych.

Podczas obu wydarzeń nasze platformy cieszyły się dużą popularnością. W związku z coraz większym zainteresowaniem społecznym tematyką UAV, liczba gości chcących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie z każdą tego typu prezentacją rośnie, możemy więc swobodnie wypełniać nasze cele statutowe w zakresie szerzenia wiedzy o bezzałogowych obiektach latających.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W związku ze zgłoszonymi propozycjami zmian w statucie High Flyers, Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odbędzie się ono dnia 15 marca 2016 o godzinie 18:00 w Auli C (Niebieskiej) wydziału AEiI Politechniki Śląskiej.
Serdecznie zapraszam wszystkich członków koła: członków wspierających, zwyczajnych oraz honorowych.

Grudzień

Grudzień 2015 roku zapisał się w historii naszego kraju pod znakiem licznych zgromadzeń, zebrań i wieców. Atmosfera ta udzieliła się nie tylko entuzjastom bronienia lub obalania rozmaitych systemów politycznych, ale także wielbicielom bezzałogowych obiektów latających. Tym razem w jednym miesiącu miały miejsce aż dwa największe wydarzenia zbiorcze z kalendarza High Flyers. Pierwszym z nich, 3 grudnia, było Walne Zgromadzenie -najwyższa władza w Kole Naukowym składająca się z jego wszystkich członków. Jest ono zwoływane co najmniej raz do roku, a w trakcie obrad podsumowywany jest rok działalności, powoływany jest nowy Zarząd i podejmowane są strategiczne decyzje dla HF. W tym roku akademickim przywództwo w kole objęli Michał Witas, Paulina Kapała oraz Artur Balsam. Drugim, tym razem mniej oficjalnym wydarzeniem była Wigilia High Flyers. 21 grudnia w sali bankietowej Centrum Kultury Studenckiej ‘Mrowisko’ znów rozgorzały zażarte dyskusje w kwestii wirników, kątów natarcia i lądowań awaryjnych, a wszystko przy akompaniamencie barszczu chlupoczącego w talerzach i chrupania orzełkowo-lotniczych ciastek (pozostałe potrawy niestety nie wydawały odgłosów użytecznych literacko).

Pragniemy także zapewnić, że podczas naszych spotkań nie ucierpiał żaden ustrój, prezes, dron (może odrobinkę) lub akt prawny, a atmosfera jak zwykle była rodzinna.

Cyberiada

Jak wszyscy doskonale wiedzą, niedawno w stolicy odbyło się bardzo ważne exposé. Mimo tego prawdopodobnie należałoby przybliżyć temat z naszej perspektywy. Otóż okazję do swojego exposé, lub inaczej (porzucając język Moliera, Honoré de Balzac’a czy Jean-Claude Van Damme’a*) przedstawienia miało High Flyers podczas tegorocznej Cyberiady. Dnia 13 i 14 listopada 2015 roku, zespół w składzie Adam Sikora, Marek Nalepa, Michał Witas, Artur Balsam i Zbigniew Gorol, odbył delegację do Warszawy, a konkretnie do Muzeum Techniki i Przemysłu, gdzie impreza miała miejsce. Po heroicznej i nierównej walce z warszawskim ruchem ulicznym oraz odbyciu wstępnego nocnego rekonesansu w potencjalnie niebezpiecznym terenie ekipa mogła przystąpić do reprezentowania koła. Ich zadanie, prócz przechadzania się między zwiedzającymi i zaspakajania ich nieokiełznanej ciekawości, polegało na wykonywaniu lotów pokazowych naszych platform o każdej pełnej godzinie. Wielowirnikowce (uprzednio naprawione, oblatane, zepsute, znowu naprawione, oblatane i sprawdzone) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każdy pokaz był wyczekiwany i oglądany przez grupę przynajmniej 50 osób. Piloci mogli dać pokaz swoich możliwości w operowaniu UAV na niewielkiej przestrzeni, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Wszystko przebiegło bez poważniejszych problemów, a te drobne, były błyskawicznie usuwane przez obsługę naziemną. Impreza była również okazją, by przyjrzeć się nowinkom technologicznym innych wystawców. Udało nam się również spotkać kolegów z Krakowa z zespołu Aero Team ILK AGH.

*to chyba niestety Belg, nie Francuz… no trudno

logo ue