bg clouds

Industriada 2017

Prezentacja Flytronic

High Flyers na Altium Designer Day

Dni Młodych Naukowców

Grudniowe wydarzenia

Walne Zgromadzenie

Informujemy, iż 21 grudnia o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków High Flyers. Walne Zgromadzenie to najwyższa władza w Kole Naukowym składająca się z jego wszystkich członków. Jest ono zwoływane co najmniej raz do roku. W trakcie obrad podsumowujemy rok działalności, powoływany jest nowy Zarząd, podejmowane są strategiczne decyzje dla HF. Aby Walne Zgromadzenie uznane było za ważne, wymaga się obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych HF. Każdorazowo z zebrania przygotowywany jest raport, którego kopię otrzymują wszyscy członkowie HF.

Rekrutacja

Śląski Festiwal Nauki

logo ue